Child 44
Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
Un agent căzut în dizgrație MGB este expediat pentru a investiga o serie de crime de copii.