Consiliul Studentilor din Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
(CSUBB Cluj-Napoca)

Obiective:
a) promovarea si constientizarea nevoii de comunicare constructiva intre studenti, cadre didactice, foruri decizionale si administrative;
b) crearea unui cadru de consultare si de dezbatere care sa faciliteze identificarea asteptarilor, nevoilor, initiativelor si propunerilor studentilor;
c) formularea unui set de solutii viabile pentru problemele de interes studentesc;
d) incurajarea parteneriatelor cu si intre entitatile care au drept obiectiv sustinerea mediului studentesc.

CONTACT

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca,

FACULTATI ASOCIATE


 • - Colegiul de Administratie publica locala, Bistrita
 • - Colegiul de Institutori invatamant prescolar, Nasaud
 • - Facultatea de Biologie și Geologie
 • - Facultatea de Business
 • - Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • - Facultatea de Fizica
 • - Facultatea de Geografie
 • - Facultatea de Istorie si Filosofie
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematică și Informatică
 • - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educatiei
 • - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 • - Facultatea de Știința și Inginera Mediului
 • - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • - Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
 • - Facultatea de Studii Europene
 • - Facultatea de Teatru si Televiziune
 • - Facultatea de Teologie Greco-Catolica
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Teologie Reformata
 • - Facultatea de Teologie Romano-Catolica