Asociatia Studentilor Europeni
(AEGEE)

AEGEE-Bucuresti creeaza, intretine si promoveaza activitati de voluntariat, pentru dezvoltarea personala si profesionala a tinerilor. Dorim sa stimulam comunicarea, difuzarea informatiei si sa incurajam spiritul de initiativa, intr-un mediu multidisciplinar, cu impact atat la nivel local, cat si european.

Credit foto aegee.org

BOARD

CONTACT

Str. Frumoasa, nr.31, etaj 3, camera 42, cod 010987, Bucuresti, email

FACULTATI ASOCIATE


 • - Colegiul de Administratie publica locala, Bistrita
 • - Colegiul de Institutori invatamant prescolar, Nasaud
 • - Facultatea de Biologie și Geologie
 • - Facultatea de Business
 • - Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • - Facultatea de Fizica
 • - Facultatea de Geografie
 • - Facultatea de Istorie si Filosofie
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematică și Informatică
 • - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educatiei
 • - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 • - Facultatea de Știința și Inginera Mediului
 • - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • - Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
 • - Facultatea de Studii Europene
 • - Facultatea de Teatru si Televiziune
 • - Facultatea de Teologie Greco-Catolica
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Teologie Reformata
 • - Facultatea de Teologie Romano-Catolica
 • - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
 • - Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • - Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 • - Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • - Facultatea de Energetică
 • - Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
 • - Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
 • - Facultatea de Inginerie Aerospațială
 • - Facultatea de Inginerie Electrică
 • - Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
 • - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
 • - Facultatea de Inginerie Medicală
 • - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
 • - Facultatea de Stiinte Aplicate
 • - Facultatea de Transporturi
 • - Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
 • - Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri
 • - Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
 • - Facultatea de Geodezie
 • - Facultatea de Hidrotehnica
 • - Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
 • - Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
 • - Facultatea de Utilaj Tehnologic
 • - Facultatea de Arhitectura
 • - Facultatea de Arhitectură de Interior
 • - Facultatea de Urbanism
 • - Facultatea de Administrație și Afaceri
 • - Facultatea de Biologie
 • - Facultatea de Chimie
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Filosofie
 • - Facultatea de Fizica
 • - Facultatea de Geografie
 • - Facultatea de Geologie si Geofizica
 • - Facultatea de Istorie
 • - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
 • - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematică și Informatică
 • - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
 • - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • - Facultatea de Științe Politice
 • - Facultatea de Teologie Baptista
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Teologie Romano-Catolica
 • - Facultatea de Chimie
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea de Medicina Dentara
 • - Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
 • - Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)
 • - Facultatea de Administrație și Management Public
 • - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • - Facultatea de Comerț
 • - Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
 • - Facultatea de Economie
 • - Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • - Facultatea de Management
 • - Facultatea de Marketing
 • - Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • - Faculatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala
 • - Facultatea de Interpretare Muzicala
 • - Facultatea de Arte Decorative si Design
 • - Facultatea de Arte Plastice
 • - Facultatea de Istoria si Teoria Artei
 • - Facultatea de Drept si Stiinte Sociale
 • - Facultatea de Istorie și Filologie
 • - Facultatea de Științe
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Design
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Inginerie
 • - Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului
 • - Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Asistente Sociala
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Stiinte Exacte
 • - Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Informatica
 • - Facultatea de Inginerie
 • - Facultatea de Medicina Dentara
 • - Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară
 • - Facultatea de Medicina Generala
 • - Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie, Educație Fizică și Sport
 • - Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică
 • - Facultatea de Științe Economice
 • - Facultatea de Științe Juridice
 • - Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative
 • - Facultatea de Construcții
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sporturi Montane
 • - Facultatea de Ingineria Lemnului
 • - Facultatea de Inginerie Electrică si Știința Calculatoarelor
 • - Facultatea de Inginerie Mecanica
 • - Facultatea de Inginerie Tehnologica si Management Industrial
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematică și Informatică
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea de Muzica
 • - Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației
 • - Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere
 • - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
 • - Facultatea de Știinte Economice și Administrarea Afacerilor
 • - Facultatea de Alimentatie si Turism
 • - Facultatea de Design de Produs si Mediu
 • - Facultatea de Sociologie si Comunicare
 • - Facultatea de Arte
 • - Facultatea de Constructii
 • - Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
 • - Facultatea de Fizica, Chimie si Tehnologia Petrolului
 • - Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Navala
 • - Facultatea de Istorie si Stiinte Politice
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematica si Informatica
 • - Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie
 • - Facultatea de Medicină Generală
 • - Facultatea de Pedagogie pentru Invatamantul Primar si Prescolar
 • - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
 • - Facultatea de Științe Economice
 • - Facultatea de Teologie
 • - Facultatea de Electromecanică Navală
 • - Facultatea de Navigație și Transport Naval
 • - Departament Limbi Straine
 • - Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic
 • - Facultatea de Inginerie Marină
 • - Facultatea de Navigație și Management Naval
 • - Facultatea de Drept și Stiințe Administrative
 • - Facultatea de Navigatie si Transport maritim fluvial
 • - Facultatea de Psihosociologie
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea Stiintele Comunicarii si Stiinte Politice
 • - Facultatea de Agricultură şi Horticultură
 • - Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
 • - Facultatea de Chimie
 • - Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
 • - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Drobeta Turnu Severin
 • - Facultatea de Inginerie Electrică
 • - Facultatea de Fizica
 • - Facultatea de Horticultura
 • - Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu-Severin
 • - Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative Drobeta Turnu-Severin
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Litere - Drobeta Turnu Severin
 • - Facultatea de Matematică si Științe ale Naturii
 • - Facultatea de Mecanică
 • - Facultatea de Economie, Centrul Uiversitar Drobeta Turnu-Severin
 • - Facultatea de Stiinte Sociale
 • - Facultatea de Teologie
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea de Medicină Dentară
 • - Facultatea de Moașe si Asistență Medicală
 • - Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"
 • - Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • - Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial
 • - Facultatea de Constructii si Instalatii
 • - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia informatiei
 • - Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
 • - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
 • - Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
 • - Facultatea de Mecanică
 • - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
 • - Facultatea de Textile-Pielrie și Management Industrial
 • - Facultatea Transfrontaliera de Inginerie
 • - Facultatea de Agricultură
 • - Facultatea de Horticultura
 • - Facultatea de Medicină Veterinară
 • - Facultatea de Zootehnie
 • - Centrul de Studii Europene
 • - Facultatea de Biologie
 • - Facultatea de Chimie
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice
 • - Facultatea de Fizică
 • - Facultatea de Geografie și Geologie
 • - Facultatea de Informatică
 • - Facultatea de Istorie
 • - Facultatea de Litere
 • - Facultatea de Matematica
 • - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Facultatea de Teologie Romano-Catolica
 • - Facultatea de Bioinginerie Medicală
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea de Medicină Dentară
 • - Facultatea de Moase si Asistenta medicala
 • - Facultatea de Arte Vizuale şi Design
 • - Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice
 • - Facultatea de Teatru
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Economie
 • - Facultatea de Medicina Dentara
 • - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • - Facultatea de Asistență Socială și Sociologie
 • - Facultatea de Științe Politice și Administrative
 • - Colegiul Universitar Asistente pentru Stomatologie
 • - Colegiul Universitar De Optometrie
 • - Colegiul Universitar Tehnica Dentara
 • - Facultatea de Medicină Dentară
 • - Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
 • - Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Geografie
 • - Facultatea de Istorie
 • - Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene
 • - Departamentul de Teologie Protestanta
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
 • - Facultatea de Inginerie `Hermann Oberth`
 • - Facultatea de Istorie si Patrimoniu
 • - Facultatea de Jurnalistică
 • - Facultatea de Litere si Arte
 • - Facultatea de Medicina
 • - Facultatea de Știinte
 • - Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Științe Socio-Umane
 • - Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • - Stiinte militare, informatii si ordine publica
 • - Facultatea de Ştiinţe Administrative
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Inginerie
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
 • - Facultatea de Agricultura
 • - Facultatea de Horticultura
 • - Facultatea de Management Agricol
 • - Facultatea de Medicină Veterinară
 • - Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
 • - Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Stiinţe ale Comunicării
 • - Facultatea de Arhitectura
 • - Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • - Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
 • - Facultatea de Construcții
 • - Facultatea de Electronică și Telecomunicații
 • - Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica
 • - Facultatea de Hidrotehnica
 • - Facultatea de Inginerie din Hunedoara
 • - Facultatea de Management in Producție și Transporturi
 • - Facultatea de Mecanica
 • - Facultatea de Arte si Design
 • - Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie
 • - Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • - Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • - Facultatea de Fizica
 • - Facultatea de Litere, Istorie si Teologie
 • - Facultatea de Matematică și Informatică
 • - Facultatea de Muzica
 • - Facultatea de Sociologie și Psihologie
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Comunicare
 • - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Management
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea de Medicină Dentară
 • - Facultatea de Calculatoare si Informatica Aplicata
 • - Facultatea de Design
 • - Facultatea de Drept si Administratie Publica
 • - Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 • - Facultatea de Jurnalistica, Comunicare si Limbi Moderne
 • - Facultatea de Limbi Moderne Aplicate
 • - Facultatea de Muzica
 • - Facultatea de Psihologie
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Management Turistic, Hotelier si Comercial
 • - Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Inginerie
 • - Facultatea de Stiinte Economice
 • - Facultatea de Inginerie
 • - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
 • - Facultatea de Stiinte si Litere
 • - Facultatea de Farmacie
 • - Facultatea de Medicină
 • - Facultatea Medicină Dentară
 • - Facultatea de Muzica
 • - Facultatea de Teatru
 • - Facultatea de Drept
 • - Facultatea de Geografie
 • - Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
 • - Facultatea de Stinte Economice
 • - Facultatea de Stiinte Tehnice si Umaniste